Indicator Moving Average + Advacnce

(Video Clip) Hướng dẫn cách cài hoặc thêm Indicator bên ngoài vào phần mềm Metatrader 4 của bạn

Đường Trung Bình Moving Average (MA) là gì?
Đường Moving Average (trung bình động) và các thể loại dị biệt của nó (trung bình động giản đơn – Simple Moving Average; trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average). Các đường trung bình động là một trong những indicator mạnh mẽ và phổ biến nhất, được áp dụng trong hầu hết các hệ thống và chiến thuật giao dịch.

Đường Moving Average thế hệ 3
Chỉ báo kỹ thuật đường Moving Average thế hệ 3 là một phiên bản nâng cấp của đường Moving Average trên nền tảng MetaTrader mà anh em đã biết. Moving Average thế hệ 3 sử dụng một quy trình giảm độ trễ dựa trên đường MA dài hạn hơn. Phương pháp này lần đầu tiên được giới thiệu bởi M. Duerschner trong bài viết Gleitende Durchschnitte 3.0 bằng tiếng Đức,

Phiên bản hiện tại của chỉ báo đường MA thế hệ 3 sử dụng λ = 2, cung cấp khả năng giảm độ trễ mạnh mẽ nhất hiện tại. Hệ số λ càng cao thì chỉ báo này càng giống với đường Moving Average truyền thống.

moving-average-the-he-3-no-lag-traderviet.
Cài đặt các thông số đầu vào
MA_Period (mặc định = 50) – chu kỳ của đường Moving Average thế hệ 3;
MA_Sampling_Period (mặc định = 220) – chu kỳ mẫu của đường Moving Average thế hệ 3. Phải có giá trị lớn hơn ít nhất 4 lần MA_Period;
MA_Method (mặc định – MODE_EMA) – phương thức của đường MA;
MA_Applied_Price (mặc định = PRICE_TYPICAL) – giá áp dụng của đường MA.


Labels:
[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.