Gồng lỗ hay gồng lời?

Image result for gồng lỗ hay gồng lời
Khi bắt đầu trade. Vào lệnh luôn xảy ra 2 tình huống
1. Giá đi ngược xu hướng
Mạnh dạng cắt lỗ
Vững tâm gồng lỗ
Bồi thêm lệnh ==》 chờ giá về ăn đậm hơn
Phương pháp gồng lỗ
2. Giá đi đúng xu hướng
Chờ take profit
Yếu tâm lý tp sớm
Phương pháp Gồng lời 1:
Lệnh đầu tiên kl: 0.01
Lệnh tiếp theo cách 5 pip 0.02
Lệnh tiếp theo cách 5 pip 0.03
Cứ vậy tăng lệnh và khối lượng
==》 giá quay đầu chốt liền
Lợi: nếu giá đi đúng đến tp lời nhiều
Hại: giá chưa tới tp quay đầu có thể lỗ
Phương pháp Gồng lời 2: ngược lại pp1
Lệnh đầu tiên kl 0.03
Cách 5 pip vào lệnh kl 0.02
Cách 5 pip vào lệnh kl 0.01
Rãi tiếp nếu đúng xu hướng
Lợi: nếu giá đi đúng hướng tăng thêm lời
Hại: lời ít hơn
Phương pháp Gồng lời 3:
Lệnh đầu tiên kl 0.01
Lệnh thứ 2 cách 5 pip kl 0.01
Lệnh thứ 3 cách 5 pip kl 0.01
Rãi tiếp đến khi lúc gặp tp
Close All khi giá quay đầu = 1/3 điểm tp mong đợi. 
Xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh bằng kháng cự hổ trợ
Labels:
[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.