Tool Trade Gold Run in Trading View


Tool hổ trợ trade Gold (XAUUSD) trên nền tảng trading view. có cảnh báo về điện thoại giúp anh em trader không cần phải canh biểu đồ.


1. Indicator - Code
Code chạy hoàn toàn độc lập trên tài khoản trading view (miễn phí cũng chạy)

2. Tác Dụng Indicator
Gửi cảnh báo khi đủ điều kiện vào lệnh để anh em không phải mất thời gian canh

3. Các Chỉ Số Thuộc Tính indicator trade gold
Các chỉ số đã được cài mặt định hoặc có thể tuỳ biến kết hợp nhiều chiến lược khác nhau.

4. Cách kết hợp indicator vào giao dịch
Chỉ cần cài app Trading View trên điện thoại. và bật cảnh báo khi cài đặt indicator. Khi đủ điều kiện vào lệnh indicator sẽ gửi cảnh báo về điện thoại.

5. Các tình huống thường gặp khi sử dụng indicator
Hiện tại indicator có thể kết hợp cảnh báo cho nhiều sản phẩm: Gold/Forex/Crystal...

Bonus: Link tải Indicator kết hợp

Labels: ,
[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.