Pivot Point là gì? Công cụ thần thánh xác định hổ trợ kháng cự

Pivot Point là gì?

Pivot Point (Điểm xoay) là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong một ngày giao dịch. Điểm Pivot được tính toán dựa trên giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.

Công thức tính toán Pivot Point:

 • Điểm Pivot (PP): PP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 3
 • Mức hỗ trợ 1 (S1): S1 = PP - (PP - Giá thấp nhất)
 • Mức hỗ trợ 2 (S2): S2 = PP - 2 * (PP - Giá thấp nhất)
 • Mức kháng cự 1 (R1): R1 = PP + (Giá cao nhất - PP)
 • Mức kháng cự 2 (R2): R2 = PP + 2 * (Giá cao nhất - PP)

Cách áp dụng Pivot Point để tìm ra hỗ trợ và kháng cự

 • Xác định xu hướng: Nếu giá đóng cửa cao hơn điểm Pivot, xu hướng được cho là đang tăng. Nếu giá đóng cửa thấp hơn điểm Pivot, xu hướng được cho là đang giảm.
 • Mức hỗ trợ: Trong xu hướng tăng, S1 và S2 có thể là các mức hỗ trợ tiềm năng. Trong xu hướng giảm, R1 và R2 có thể là các mức kháng cự tiềm năng.
 • Giao dịch:
  • Mua: Khi giá chạm hoặc bật lên từ một mức hỗ trợ trong xu hướng tăng.
  • Bán: Khi giá chạm hoặc bật xuống từ một mức kháng cự trong xu hướng giảm.

Lưu ý:

 • Pivot Point chỉ là một công cụ hỗ trợ và không nên được sử dụng như một chiến lược giao dịch duy nhất.
 • Nên kết hợp Pivot Point với các chỉ báo kỹ thuật khác để có được đánh giá toàn diện về thị trường.
 • Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng trong giao dịch, hãy sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời để bảo vệ tài khoản của bạn.

Ví dụ áp dụng Pivot Point

Giả sử giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó lần lượt là 100, 90 và 95.

 • Điểm Pivot (PP): PP = (100 + 90 + 95) / 3 = 95
 • Mức hỗ trợ 1 (S1): S1 = 95 - (95 - 90) = 92.5
 • Mức hỗ trợ 2 (S2): S2 = 95 - 2 * (95 - 90) = 90
 • Mức kháng cự 1 (R1): R1 = 95 + (100 - 95) = 100
 • Mức kháng cự 2 (R2): R2 = 95 + 2 * (100 - 95) = 105

Trong ngày giao dịch hiện tại, nếu giá chạm hoặc bật lên từ S1 hoặc S2 trong xu hướng tăng, đây có thể là cơ hội mua. Nếu giá chạm hoặc bật xuống từ R1 hoặc R2 trong xu hướng giảm, đây có thể là cơ hội bán.

Labels:
[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.