Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến Heiken Ashi nổi tiếng của Nhật Bản. Giúp tối ưu hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho nhà giao dịch. Mô hình giao dịch này hoạt động tối ưu cho Vàng và BTC.
Rất phù hợp cho các nhà giao dịch trung và dài hạn.

1. Báo cáo giao dịch


giao dịch với BTC:
Vốn ban đầu: 1.000 $
thời gian giao dịch: bắt đầu: 01/03/2022 kết thúc 01/03/2023
số dư tài khoản sau kết thúc giao dịch: 271.451,93$ 
Mức tăng trưởng : 271.451%
tỉ lệ sụt giảm tối đa: 1.300,87 $ ~ 23.56%Bonus: Link tải Indicator kết hợp