Đường MA là gì? Cách kết hợp MA indicator hiệu quả trong giao dịch

Đường MA là gì?

Đường MA (viết tắt của Moving Average - Trung bình động) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định xu hướng giá và các điểm vào, thoát lệnh giao dịch. Đường MA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.

Có nhiều loại đường MA khác nhau, bao gồm:

 • SMA (Simple Moving Average): Đường trung bình động đơn giản, được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
 • EMA (Exponential Moving Average): Đường trung bình động luỹ thừa, được tính bằng cách gán trọng số cao hơn cho các giá gần đây hơn.
 • WMA (Weighted Moving Average): Đường trung bình động có trọng số, cho phép gán trọng số khác nhau cho các giá trong khoảng thời gian tính toán.

Cách kết hợp MA indicator hiệu quả trong giao dịch

Dưới đây là một số cách kết hợp MA indicator hiệu quả trong giao dịch:

1. Xác định xu hướng:

 • Xu hướng tăng: Khi giá cao hơn đường MA và đường MA có xu hướng dốc lên.
 • Xu hướng giảm: Khi giá thấp hơn đường MA và đường MA có xu hướng dốc xuống.

2. Xác định điểm vào lệnh:

 • Mua: Khi giá cắt lên đường MA từ dưới lên.
 • Bán: Khi giá cắt xuống đường MA từ trên xuống.

3. Xác định điểm thoát lệnh:

 • Đặt lệnh cắt lỗ: Dưới đường MA trong xu hướng tăng, trên đường MA trong xu hướng giảm.
 • Thoát lệnh khi có tín hiệu đảo chiều xu hướng: Ví dụ, khi giá cắt xuống đường MA trong xu hướng tăng.

4. Kết hợp với các chỉ báo khác:

 • RSI: Sử dụng RSI để xác định các vùng mua quá mức và bán quá mức.
 • MACD: Sử dụng MACD để xác định sự phân kỳ giữa giá và đường MA.

Lưu ý khi sử dụng MA indicator

 • Chọn loại MA phù hợp: Mỗi loại MA có ưu và nhược điểm riêng. Lựa chọn loại MA phù hợp với phong cách giao dịch và khung thời gian của bạn.
 • Chọn độ dài MA phù hợp: Độ dài MA ảnh hưởng đến độ nhạy của chỉ báo. MA ngắn nhạy hơn nhưng có nhiều tín hiệu nhiễu hơn, MA dài ít nhạy hơn nhưng có ít tín hiệu nhiễu hơn.
 • Sử dụng MA kết hợp với các chỉ báo khác: MA chỉ là một công cụ hỗ trợ, nên sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác để có được đánh giá toàn diện về thị trường.

Tóm lại

Đường MA là một chỉ báo kỹ thuật hữu ích có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá và các điểm vào, thoát lệnh giao dịch. Tuy nhiên, MA không phải là hoàn hảo và nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác.

Labels:
[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.