RS, SP là gì? Các phương pháp xác định vùng hổ trợ kháng cự


 • Resistance
  :
    vùng kháng cự
 • SP: là viết tắt của Support (Hỗ trợ) và Resistance (Kháng cự), là hai mức giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật, nơi giá có xu hướng đảo chiều.

Các phương pháp xác định vùng hỗ trợ kháng cự

1. Phương pháp dựa trên giá:

 • Mức cao nhất/thấp nhất: Xác định vùng hỗ trợ dựa trên mức giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định và vùng kháng cự dựa trên mức giá cao nhất trong cùng khoảng thời gian.
 • Mức giá đóng cửa: Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự dựa trên các mức giá đóng cửa của các phiên giao dịch trước đó.
 • Fibonacci retracement: Sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.

2. Phương pháp dựa trên khối lượng giao dịch:

 • Volume profile: Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự dựa trên các vùng có khối lượng giao dịch cao.
 • VPOC (Volume Point of Control): Xác định mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất, đây có thể là vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh.

3. Phương pháp dựa trên các chỉ báo kỹ thuật:

 • Moving Average (MA): Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự dựa trên đường MA.
 • Bollinger Bands: Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự dựa trên dải Bollinger.
 • Pivot Point: Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự dựa trên điểm Pivot.

Lưu ý khi xác định vùng hỗ trợ kháng cự

 • Vùng hỗ trợ/kháng cự không phải là một mức giá cố định, mà là một vùng giá có thể dao động.
 • Vùng hỗ trợ/kháng cự có thể bị phá vỡ khi giá vượt qua mức giá hỗ trợ hoặc kháng cự.
 • Nên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp để xác định vùng hỗ trợ/kháng cự chính xác hơn.

Ví dụ xác định vùng hỗ trợ kháng cự

Phương pháp dựa trên giá:

 • Mức cao nhất trong tháng 1 là 100, mức thấp nhất là 90. Vùng hỗ trợ tiềm năng là 90 và vùng kháng cự tiềm năng là 100.
 • Giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó là 95. Vùng hỗ trợ tiềm năng là 95 và vùng kháng cự tiềm năng là 96.

Phương pháp dựa trên khối lượng giao dịch:

 • Vùng giá từ 95 đến 98 có khối lượng giao dịch cao. Vùng này có thể là vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh.
 • Mức giá 97 có khối lượng giao dịch cao nhất (VPOC). Mức giá này có thể là vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh.

Phương pháp dựa trên các chỉ báo kỹ thuật:

 • Đường MA 20 ngày cắt lên đường MA 50 ngày. Vùng giá hiện tại có thể là vùng hỗ trợ mạnh.
 • Dải Bollinger đang thu hẹp. Vùng giá hiện tại có thể là vùng hỗ trợ/kháng cự.
 • Điểm Pivot của ngày hôm nay là 95. Vùng hỗ trợ tiềm năng là 92.5 và 90, vùng kháng cự tiềm năng là 100 và 105.

Disclaimer

Lời khuyên trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư của riêng mình.

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.