Mô hình nến - candle pattern - Dominant Break

1. Định Nghĩa
Khi có 1 cây nến Mẹ (Morther Candle) bị phá bởi các nến con. theo xu hướng ngược lại xu hướng chính. lúc này hình thành mô hình Dominant Break. Có thể nói là xuất hiện mô hình nến inside bar và sau đó bị phá vỡ. theo chiều hướng ngược lại. Đây là sự báo trước của xu hướng giá đổi chiều.
2. Tác Dụng
Hổ trở thời điểm vào lệnh sớm tránh bớt rủi ro trong giao dịch
Mô hình nến này có thể hổ trợ xác định vùng đảo chiều của một xu hướng.
A. Trong xu hướng tăng UPTREND nếu xuất hiện mô hình nến Dominant Break ta có thể tiến hành SELL
B. Trong xu hướng giảm DOWTREND nếu xuất hiện mô hình nến Dominant Break Buy thì ta có thể tiến hành mua.

3. Các Chỉ Số Thuộc Tính
Điểm vào lệnh khi kết thúc cây nến Break Out

4. Cách kết hợp Dominant Break vào giao dịch kết hợp fibonacci

Dominan Break Candle

Mô hình nến Dominant Break


1. Điểm vào lệnh (Entry Point) khi kết thúc nến Breakout
2. Điểm cắt lỗ (Stoploss) dưới đáy hoặc trên đỉnh của vùng nên Dominant Break
3. Điểm chốt lời dựa trên Fibonacci được vẽ theo hình minh hoạ. TP = 161.8% Hoặc 261%
[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.